SOI CẦU SONG THỦ ĐỀ MB

 🏆 Cầu SIÊU Song Thủ Đề Phí: 500.000 Đ

🏆 Cầu Song Thủ Đề được Phân tích kỹ bằng Phần mềm tự động & được các Chuyên gia Soi lại cẩn thận trước khi Chốt với độ chính xác rất cao.
🏆 Các bạn sẽ nhận được số từ 05h30p (Sáng) đến 18h10p hàng ngày

🏆 Hỗ trợ : Viettel, Mobi, Vinaphone, Gate, VNMobile…, có thể nạp cộng dồn thẻ. Sau khi nạp đủ 500.000 đ
, bạn sẽ nhận được cầu
Song Thủ Đề ngay. 
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

🏆 KHU VỰC NẠP THẺ & NHẬN SỐ 🏆

THỐNG KÊ SONG THỦ ĐỀ

Ngày chốt VIP Lotto Kết quả
ĐÃ CÓ SỐ 886
25/06/2017 20 96 ăn đề 96
24/06/2017 38 89 trượt
23/06/2017 34 94 trượt
22/06/2017 01 54 trượt
21/06/2017 45 62 trượt
20/06/2017 29 74 trượt
19/06/2017 04 88 trượt
18/06/2017 17 90 trượt
17/06/2017 03 50 trượt
16/06/2017 14 52 trượt
15/06/2017 37 68 trượt
14/06/2017 42 91 trượt
13/06/2017 37 61 ăn đề 61
12/06/2017 37 80 trượt
11/06/2017 33 84 trượt
10/06/2017 32 51 trượt
09/06/2017 42 74 trượt
08/06/2017 23 61 trượt
07/06/2017 44 93 trượt
06/06/2017 37 71 trượt
05/06/2017 20 88 ăn đề 20
04/06/2017 26 87 trượt
03/06/2017 43 55 trượt
02/06/2017 24 83 trượt
01/06/2017 11 57 trượt
31/05/2017 29 66 ăn đề 66
30/05/2017 15 99 trượt
29/05/2017 11 97 trượt
28/05/2017 34 74 trượt
27/05/2017 19 94 trượt
26/05/2017 07 80 trượt
25/05/2017 06 93 trượt
24/05/2017 28 99 ăn đề 99
23/05/2017 09 63 trượt
22/05/2017 34 87 trượt
21/05/2017 39 56 trượt
20/05/2017 35 64 trượt
19/05/2017 14 63 trượt
18/05/2017 13 36 ăn đề 36
17/05/2017 34 60 trượt
16/05/2017 20 55 trượt
15/05/2017 24 53 trượt
14/05/2017 19 79 trượt
13/05/2017 32 52 trượt
12/05/2017 09 92 ăn đề 92
11/05/2017 40 74 trượt
10/05/2017 29 82 trượt
09/05/2017 01 72 trượt
08/05/2017 41 68 trượt
07/05/2017 18 85 trượt
06/05/2017 29 67 trượt
05/05/2017 19 54 trượt
04/05/2017 36 74 ăn đề 74
03/05/2017 04 54 trượt
02/05/2017 31 81 trượt
01/05/2017 10 68 trượt
30/04/2017 27 95 trượt
29/04/2017 07 81 trượt
28/04/2017 25 54 trượt
27/04/2017 29 63 ăn đề 63
26/04/2017 09 72 trượt
25/04/2017 48 80 trượt
24/04/2017 48 80 trượt
23/04/2017 00 66 trượt
22/04/2017 34 88 trượt
21/04/2017 07 70 ăn đề 07
20/04/2017 19 82 trượt
19/04/2017 49 78 trượt
18/04/2017 24 87 trượt
17/04/2017 22 59 ăn đề 22
16/04/2017 40 74 trượt
15/04/2017 13 96 trượt
14/04/2017 29 98 trượt
13/04/2017 22 50 trượt
12/04/2017 30 88 trượt
11/04/2017 29 61 trượt
10/04/2017 19 80 trượt
09/04/2017 16 89 ăn đề 16
08/04/2017 31 60 trượt
07/04/2017 03 73 trượt
06/04/2017 23 96 trượt
05/04/2017 36 58 trượt
04/04/2017 19 93 ăn đề 19
03/04/2017 00 88 trượt
02/04/2017 01 83 trượt
01/04/2017 39 57 trượt
31/03/2017 07 66 trượt
30/03/2017 28 59 ăn đề 28
29/03/2017 26 81 trượt
28/03/2017 20 81 trượt
27/03/2017 10 73 trượt
26/03/2017 43 62 trượt
25/03/2017 10 67 ăn đề 67